POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO GALERII MIODOWEJ

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności serwisu internetowego Galerii Miodowej jest skierowana do użytkowników tej Strony i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki użytkownika oraz zasady zabezpieczeni danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Definicje:

SERWIS INTERNETOWY GALERII MIODOWEJ lub SERWIS – strona internetowa spółki Galeria Kluczbork Sp. z o.o. dostępna w serwisie w domenie: www.galeriamiodowa.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI – niniejszy dokument dotyczący zasada ochrony prywatności Użytkowników Serwisu.

ADMINISTRATOR – spółka Galeria Kluczbork Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000387754, NIP: 6312634628, REGON: 241965995, kapitał zakładowy 3 150 000,00 zł.

UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu.

II. ZBIERANE DANE

Użytkownik może przeglądać Serwis bez konieczności podawania swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem postanowień punktu D poniżej [Dane zbierane automatycznie].

A. FORMULARZE KONTAKTOWE

1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z Użytkownikiem przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe są przetwarzane:

  • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności. 

B. NEWSLETTER

1. Administrator świadczy usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.

2. Dane osobowe są przetwarzane:

  • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera,
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

C. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora
i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

D. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

1. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu automatycznie zbierane są niektóre dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.

2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania Serwisu.

a) Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:

  • podnoszenie jakości usług,
  • poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych usług,
  • tworzenie statystyk oglądalności,
  • śledzenie preferencji Użytkownika.

b) Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

c) Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.

d) Użytkownika, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

e) Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

f) Użytkownik uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

3. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Serwisu oraz danych demograficznych Użytkownika, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

 C. USUWANIE I ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

1. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną funkcjonalność korzystania z Serwisu.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies jak również ich usunięcia wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami na każdym urządzeniu,
z którego odwiedzono stronę w Serwisie:

a) Internet Explorer
b) Chrome
c) Safari
d) Firefox
e) Edge
f) Opera

Urządzenia mobilne:

a) Android
b) Safari
c) Windows Phone
d) Blackberry

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

3. W celu wyłączenia Google Analytics pobierz wtyczkę Google blokującą to narzędzie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/thankyou.html

 

 III. WYKORZYSTANIE DANYCH

1. Dane podane przez Użytkownika Administrator wykorzystuje w celu:

a) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,

b) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników

c) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Serwisu,

d) prowadzenia działań marketingowych,

e) personalizacji przekazów marketingowych (profilowanie).

f) w przypadku gdy Użytkownik wyraził na to zgodę i w zależności od rodzaju udzielonych przez Użytkownika zgód marketingowych w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych drogą telefoniczną - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;

g) w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie, zbierania danych demograficznych o Użytkowniku, do personalizacji zawartości Serwisu oraz do celów wskazanych w pkt. II.D powyżej.

3. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Serwis, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Serwis notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

4. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez przesłanie e-maila na adres kontakt@galeriamiodowa.pl  

5. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Serwisu. Administrator zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkownika.

6. W reklamach zamieszczanych w Serwisie mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

 IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH. POWIERZENIE I UDOSTĘPNIENIE DANYCH

1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami.

2. Administrator może udostępnić dane Użytkownika uprawnionym do tego organom państwowym, a w szczególności organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

3. Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem obowiązujących przepisów albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.

3. Wszelkie żądania zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może zgłaszać na adres e-mail:kontakt@galeriamiodowa.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 VI. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane przez RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Serwisu jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer V3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Serwis. Informacja wysyłana z serwera Serwisu do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.

3. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 VII. SIEĆ SPOŁECZNOŚCIOWA

1. W Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook („Social Plugins”).

2. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a następnie przeglądarka Użytkownika połączy Użytkownika bezpośrednio z tym Serwisem.

3. Jeśli podczas wizyty w Serwisie Użytkownik kliknie na wybrany link, dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Serwisu Użytkownik kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Serwisu oraz zapisania tego faktu na koncie Użytkownika w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.

4. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Użytkownik kliknie podczas odwiedzin Serwisu.

5. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności Użytkownika i które Użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

 VIII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

2. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności mogą być wprowadzane przez Administratora w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowe postanowienia Polityki Prywatności obowiązują od momentu ich publikacji w Serwisie.

 IX. KONTAKT

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora tj.: Galeria Kluczbok Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice lub w formie e-maila na adres: kontakt@galeriamiodowa.pl